Kontakt

Masz pytanie?

Wyślij zgloszenie, oddzwonimy.

*
*
*
*
*
*

Zgoda na wykorzystanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)

Wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną

Wyrażam również zgodę na wysyłanie na podany przeze mnie adres e-mail lub przekazywanie za pośrednictwem telefonu informacji handlowych, dotyczących nowych produktów i usług bankowych oferowanych przez Bank (zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz.U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

*

Pola wymagane

 ZASTRZEGANIE KART: 0 801 321 456, +48 86 215 50 50 (dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy)

 

Sonda

Wydarzenia

Data dodania: 14-03-2019

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Piasecznie

  

     

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Piasecznie

uprzejmie zawiadamia o zwołaniu na dzień 28 marca 2019 r. 

ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIASECZNIE

 

Zebranie Przedstawicieli odbędzie się o godz. 1100, 

w sali konferencyjnej (Konstancin – Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77)

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli 
Banku Spółdzielczego w Piasecznie
 

     

1.

Otwarcie Zebrania.

a) Uchwalenie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Piasecznie,

b) Wybór Przewodniczącego Zebrania.

2.

Uchwalenie Porządku Obrad Zebrania Przedstawicieli.

3.

Wybór Prezydium i Komisji Zebrania:

a) Sekretarza i dwóch Członków Prezydium,

b) Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,

c) Komisji Uchwał i Wniosków.

4.

Przedstawienie sprawozdań z:

a) działalności Banku w 2018 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym,

b) wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,

c) przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.

5.

Informacje i wnioski Zarządu nt.:

  • realizacji wniosków polustracyjnych,
  • projektu podziału czystej nadwyżki bilansowej za 2018 rok,
  • wniosku w sprawie najwyższej sumy zobowiązań Banku na 2019 rok,
  • kierunków działalności Banku w 2019 roku i latach następnych,
  • wniosku o uzupełnienie składu osobowego RN.

6.

Przedstawienie informacji o ukonstytuowaniu się Komisji Zebrania oraz przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z badania listy obecności Przedstawicieli na Zebraniu.

7.

Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PS Banku w 2018 roku wraz ze Sprawozdaniem z działalności Komitetu Audytu oraz informacjami nt. oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego a także oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w PS Banku.

8.

 

Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego 
w Piasecznie w 2018 roku,

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Piasecznie za 2018 rok,

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Piasecznie za 2018 rok,

d) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd może zaciągnąć w 2019 roku,

e) podziału czystej nadwyżki bilansowej za 2018 rok,

f) udzielanie absolutorium członkom Zarządu Banku,

g) uchwalenia kierunków działalności PS Banku w 2019 roku i latach następnych,

h) zmiany składu liczby członków Rady Nadzorczej.

9.

Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu wyboru członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Piasecznie dla wyborów uzupełniających.

10.

Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Piasecznie 
(w tym: przeprowadzenie procedury kwalifikacji/odpowiedniości kandydatów, podjęcie Uchwały).

11.

Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków.

12.

Wolne wnioski oraz sprawy różne i bieżące.

 

                                 

Z A R Z Ą D

Banku Spółdzielczego w Piasecznie

 

lista aktualności
Serwis https://www.psbank.pl/ używa plików cookie. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.
© 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone dla Banku Spółdzielczego w Piasecznie – PS Bank.
Projekt i realizacja: Ideo      Powered by : CMSEdito
Bank Spółdzielczy w Piasecznie - PS Bank z siedzibą w Piasecznie, ul. Kościuszki 23, 05-500 Piaseczno, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000057537, NIP: 123-00-04-918. Kod SWIFT: POLUPLPR