Kontakt

Masz pytanie?

Wyślij zgloszenie, oddzwonimy.

*
*
*
*
*
*

Zgoda na wykorzystanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)

Wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną

Wyrażam również zgodę na wysyłanie na podany przeze mnie adres e-mail lub przekazywanie za pośrednictwem telefonu informacji handlowych, dotyczących nowych produktów i usług bankowych oferowanych przez Bank (zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz.U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

*

Pola wymagane

 ZASTRZEGANIE KART: 0 801 321 456, +48 86 215 50 50 (dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy)

 

Sonda

Kariera

 

Jako polski Bank kierujemy się potrzebami naszych Klientów, zapewniając im unikalną jakość produktów i usług o międzynarodowym zasięgu. Respektujemy przy tym najwyższe standardy etyczne oraz wykazujemy mocno zakorzenioną odpowiedzialność społeczną. Co więcej, cieszymy się bardzo dobrą reputacją na polskim rynku finansowym. Realizując strategię wzrostu konkurencyjności Banku Spółdzielczego w Piasecznie - PS Banku, potrzebujemy ludzi odpowiedzialnych, doświadczonych, zaangażowanych, troszczących się o wizerunek Banku, dbających o wysoką jakość produktów i usług.   

 

 

Jeśli utożsamiasz się z naszą filozofią działania i chciałbyś rozwijać swoją karierę w Banku Spółdzielczym w Piasecznie - PS Banku, zwróć na siebie uwagę, przesyłając swoją aplikację na adres:  

 

Wszystkim zainteresowanym kandydatom dziękujemy za zgłoszenia. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami. Rozpatrywane będą wyłącznie aplikacje zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie adresu poczty elektronicznej w celu komunikacji związanej z rekrutacją prowadzoną przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, aplikacje będą przechowywane w tym celu, ale nie dłużej niż przez okres 1 roku.

 

Aktualne oferty pracy:

Obsługa klienta – miejsce pracy - Konstancin-J.

 

Obsługa klienta – miejsce pracy - Konstancin-Jeziorna

 

Podstawowe zadania:

 • obsługa kasowa klientów banku
 • budowanie i rozwijanie relacji z Klientami
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku Banku poprzez wysoką jakość obsługi Klientów
 • sporządzanie dokumentacji

 

Wymagane:

 • wykształcenie średnie, wyższe
 • znajomość  regulacji bankowych
 • wysoka kultura osobista
 • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów 

 

Oferujemy:

 • pracę w Banku z polskim kapitałem
 • pracę w zgranym i dynamicznym zespole
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia i rozwoju zawodowego 

 

 

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, prosimy o przesłanie CV na adres siedziby banku wskazany poniżej, jako adres Administratora lub – w razie wyrażenia zgody na udostępnienie danych w zakresie adresu mailowego i na kontakt drogą elektroniczną – na adres poczty elektronicznej: 

oświadczenie o wyrażeniu zgody powinno mieć formę:

 

„Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na: przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu poczty elektronicznej: … w celu komunikacji związanej z rekrutacją prowadzoną przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie”:

 

 

 

TAK              

 

 NIE

 

 

i powinno zostać podpisane przez kandydata.

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z prowadzoną rekrutacją jest Bank Spółdzielczy w Piasecznie z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy ulicy Kościuszki 23 (dalej: „Administrator”). 

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e -mail:  lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie powyżej. 

 

Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 221 ust. 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 221 ust. 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”)w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

 

Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w przesłanym pisemnym oświadczeniu Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: art. 221 ust. 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przyszłą rekrutację powinno mieć formę:

„Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na:

 

1)       przetwarzanie moich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie:

 

 

 

TAK              

 

 NIE

 

i powinno zostać podpisane przez kandydata.

Jeżeli podstawą przetwarzania danych będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób: pisemnie na adres Administratora podany wyżej lub pocztą elektroniczną na adres: kadry@psbank.pl.

Podanie danych osobowych, o których mowa art. 221 ust. 1 kodeksu pracy jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Wyrażenie zgód, o których mowa wyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).   

 

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji – nie dłużej niż 3 miesiące, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 1 roku. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje dane te zostaną niezwłocznie usunięte.Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu kadr oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Informujemy, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

                                                                                           

Administrator – Bank Spółdzielczy w Piasecznie

 

 

Wszystkim zainteresowanym kandydatom dziękujemy za zgłoszenia. Bank zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

Księgowa/księgowy – miejsce pracy – Piaseczno

  

Obsługa klienta – miejsce pracy - Piaseczno

 

Podstawowe zadania:

 • rejestrowanie zdarzeń gospodarczych i operacji bankowych zgodnie z planem kont oraz przepisami podatkowymi,
 • wykonywanie dziennych operacji dotyczących uruchomienia systemu księgowego, otwarcie oraz zamknięcie dnia,
 • wykonanie okresowych rozliczeń księgowych,
 • realizowanie transakcji z zakresu bankowości elektronicznej,
 • rozliczenia i płatności dotyczące gospodarki własnej i publicznoprawnej banku,
 • bieżąca obsługa rachunków złotowych i walutowych Banku,
 • kontrola rozliczeń złotowych i walutowych przyjętych do realizacji.

 

Wymagane:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (rachunkowość, podatki, finanse, bankowość),
 • zaangażowanie oraz umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność i pozytywne nastawienie,
 • odpowiedzialne i rzetelne podejście do powierzonych zadań,
 • praktyczna znajomości pakietu MS Office.

 

Mile widziane:

 • znajomość systemów księgowych

 

Oferujemy:

 

 • pracę w przyjaznym zespole,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • pracę w Banku z polskim kapitałem.

 

 

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, prosimy o przesłanie CV na adres siedziby banku wskazany poniżej, jako adres Administratora lub – w razie wyrażenia zgody na udostępnienie danych w zakresie adresu mailowego i na kontakt drogą elektroniczną – na adres poczty elektronicznej: 

oświadczenie o wyrażeniu zgody powinno mieć formę:

 

„Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na: przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu poczty elektronicznej: … w celu komunikacji związanej z rekrutacją prowadzoną przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie”:

 

 

 

TAK              

 

 NIE

 

 

i powinno zostać podpisane przez kandydata.

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z prowadzoną rekrutacją jest Bank Spółdzielczy w Piasecznie z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy ulicy Kościuszki 23 (dalej: „Administrator”). 

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e -mail:  lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie powyżej. 

 

Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 221 ust. 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 221 ust. 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”)w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

 

Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w przesłanym pisemnym oświadczeniu Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: art. 221 ust. 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przyszłą rekrutację powinno mieć formę:

„Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na:

 

1)       przetwarzanie moich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie:

 

 

 

TAK              

 

 NIE

 

i powinno zostać podpisane przez kandydata.

Jeżeli podstawą przetwarzania danych będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób: pisemnie na adres Administratora podany wyżej lub pocztą elektroniczną na adres: kadry@psbank.pl.

Podanie danych osobowych, o których mowa art. 221 ust. 1 kodeksu pracy jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Wyrażenie zgód, o których mowa wyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).   

 

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji – nie dłużej niż 3 miesiące, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 1 roku. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje dane te zostaną niezwłocznie usunięte.Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu kadr oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Informujemy, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

                                                                                           

Administrator – Bank Spółdzielczy w Piasecznie

 

 

Wszystkim zainteresowanym kandydatom dziękujemy za zgłoszenia. Bank zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

Stanowisko: analityk ryzyka kredytowego

Stanowisko: analityk ryzyka kredytowego - miejsce pracy - Piaseczno

 

Podstawowe zadania:

 • analiza kredytowa podmiotów gospodarczych, rolników, osób fizycznych, w tym:

ocena merytoryczna i formalnoprawna dokumentacji kredytowej

ocena wiarygodności kredytowej

ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej

ocena zdolności kredytowej

ocena biznesplanu/projektów inwestycyjnych/przedsięwzięć deweloperskich

·         ocena prawnych form zabezpieczeń wnioskowanych transakcji kredytowych

·         przygotowywanie dokumentacji kredytowej w tym umów kredytowych i umów zabezpieczeń

Wymagane:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (ekonomiczne lub prawne)
 • znajomość podstaw rachunkowości
 • zaangażowanie oraz umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność

dodatkowym atutem jest posiadanie wiedzy w zakresie:

 • przeprowadzania analizy finansowej podmiotów gospodarczych
 • zdolność do analitycznej oceny ryzyka kredytowego kredytobiorcy
 • dobra znajomość pakietu MS Office
 • doświadczenie w bankowości w obszarze analizy kredytowej przedsiębiorstw w instytucjach bankowych

Oferujemy:

 • pracę w przyjaznym zespole specjalistów
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • pracę w Banku z polskim kapitałem

 

 

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, prosimy o przesłanie CV na adres siedziby banku wskazany poniżej, jako adres Administratora lub – w razie wyrażenia zgody na udostępnienie danych w zakresie adresu mailowego i na kontakt drogą elektroniczną – na adres poczty elektronicznej: 

oświadczenie o wyrażeniu zgody powinno mieć formę:

 

„Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na: przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu poczty elektronicznej: … w celu komunikacji związanej z rekrutacją prowadzoną przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie”:

 

 

 

TAK              

 

 NIE

 

 

i powinno zostać podpisane przez kandydata.

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z prowadzoną rekrutacją jest Bank Spółdzielczy w Piasecznie z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy ulicy Kościuszki 23 (dalej: „Administrator”). 

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e -mail:  lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie powyżej. 

 

Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 221 ust. 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 221 ust. 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”)w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

 

Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w przesłanym pisemnym oświadczeniu Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: art. 221 ust. 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przyszłą rekrutację powinno mieć formę:

„Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na:

 

1)       przetwarzanie moich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie:

 

 

 

TAK              

 

 NIE

 

i powinno zostać podpisane przez kandydata.

Jeżeli podstawą przetwarzania danych będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób: pisemnie na adres Administratora podany wyżej lub pocztą elektroniczną na adres: kadry@psbank.pl.

Podanie danych osobowych, o których mowa art. 221 ust. 1 kodeksu pracy jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Wyrażenie zgód, o których mowa wyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).   

 

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji – nie dłużej niż 3 miesiące, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 1 roku. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje dane te zostaną niezwłocznie usunięte.Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu kadr oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Informujemy, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

                                                                                           

Administrator – Bank Spółdzielczy w Piasecznie

 

 

Wszystkim zainteresowanym kandydatom dziękujemy za zgłoszenia. Bank zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

 

Specjalista ds. windykacji

Specjalista ds. windykacji  – miejsce pracy – Piaseczno

 

Podstawowe zadania:

 • Przygotowywanie projektów pism procesowych, umów, ugód, porozumień,
 • Weryfikacja oraz ocena danych finansowych i zabezpieczeń,
 • Wsparcie bieżącej działalności Kancelarii w zakresie postępowań sądowych i egzekucyjnych,
 • Kontakty z sądami, komornikami, innymi instytucjami publicznymi,
 • Kontakty z wierzycielami,
 • Raportowanie i sprawozdawanie z prowadzonego obszaru Przełożonemu ze wskazaniem ryzyk i zagrożeń odzyskania wierzytelności.

 

Wymagane:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (ekonomiczne lub prawne),
 • Umiejętności komunikacji z klientem trudnym,
 • Nastawienia na realizację wyznaczonych celów oraz podejmowania nowych wyzwań,
 • Komunikatywność i pozytywne nastawienie,
 • Odpowiedzialne i rzetelne podejście do powierzonych zadań,
 • Umiejętności analitycznego myślenia,
 • Zaangażowanie oraz umiejętność pracy w zespole,
 • Praktyczna znajomości pakietu MS Office.

Mile widziane:

 • doświadczenie w bankowości
 • doświadczenie w  windykacji

 

Oferujemy:

 • pracę w przyjaznym zespole specjalistów,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • pracę w Banku z polskim kapitałem

 

 

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, prosimy o przesłanie CV na adres wskazany siedziby banku poniżej, jako adres Administratora lub – w razie wyrażenia zgody na udostępnienie danych w zakresie adresu mailowego i na kontakt drogą elektroniczną – na adres poczty elektronicznej:

oświadczenie o wyrażeniu zgody powinno mieć formę:

 

„Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na: przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu poczty elektronicznej: … w celu komunikacji związanej z rekrutacją prowadzoną przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie”:

 

 

 

TAK              

 

 NIE

 

 

i powinno zostać podpisane przez kandydata.

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z prowadzoną rekrutacją jest Bank Spółdzielczy w Piasecznie z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy ulicy Kościuszki 23 (dalej: „Administrator”). 

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e -mail: lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie powyżej. 

 

Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 221 ust. 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 221 ust. 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”)w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

 

Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w przesłanym pisemnym oświadczeniu Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: art. 221 ust. 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przyszłą rekrutację powinno mieć formę:

„Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na:

 

1)       przetwarzanie moich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie:

 

 

 

TAK              

 

 NIE

 

i powinno zostać podpisane przez kandydata.

Jeżeli podstawą przetwarzania danych będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób: pisemnie na adres Administratora podany wyżej lub pocztą elektroniczną na adres: kadry@psbank.pl.

Podanie danych osobowych, o których mowa art. 221 ust. 1 kodeksu pracy jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Wyrażenie zgód, o których mowa wyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).   

 

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji – nie dłużej niż 3 miesiące, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 1 roku. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje dane te zostaną niezwłocznie usunięte.Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu kadr oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Informujemy, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

                                                                                           

Administrator – Bank Spółdzielczy w Piasecznie

Specjalista ds. zarządzania ryzykiem - Piaseczno

 

Podstawowe zadania:

 • opracowywanie/ aktualizowanie regulacji wewnętrznych w zakresie ryzyk,
 • identyfikacja, pomiar, monitorowanie istotnych rodzajów ryzyka,
 • raportowanie stopnia ekspozycji banku na ryzyko oraz formułowanie rekomendacji,
 • przygotowywanie propozycji limitów w zakresie ryzyk,
 • przeprowadzanie testów warunków skrajnych w zakresie zarządzania ryzykiem,
 • monitorowanie zmian prawnych w zakresie ryzyka,
 • opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych i regulacji dotyczących nowych produktów bankowych lub zmiany warunków i/lub parametrów produktów już istniejących.


Wymagane:

 • wykształcenie wyższe (preferowane ekonomia, bankowość, finanse, rachunkowość, matematyka),
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w sektorze bankowym,
 • umiejętność inicjowania i samodzielnego rozwiązywania zadań,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • dobra organizacja pracy,
 • zaangażowanie oraz umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność.

 

Oferujemy:

 • pracę w przyjaznym zespole specjalistów,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • pracę w Banku z polskim kapitałem.

 

 

 

 

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, prosimy o przesłanie CV na adres wskazany poniżej, jako adres Administratora lub – w razie wyrażenia zgody na udostępnienie danych w zakresie adresu mailowego i na kontakt drogą elektroniczną – na adres poczty elektronicznej:  oświadczenie o wyrażeniu zgody powinno mieć formę:

 

„Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na: przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu poczty elektronicznej: … w celu komunikacji związanej z rekrutacją prowadzoną przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie”:

 

 

 

TAK              

 

 NIE

 

 

i powinno zostać podpisane przez kandydata.

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z prowadzoną rekrutacją jest Bank Spółdzielczy w Piasecznie z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy ulicy Kościuszki 23 (dalej: „Administrator”). 

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e -mail:  lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie powyżej. 

 

Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 221 ust. 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 221 ust. 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”)w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

 

Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w przesłanym pisemnym oświadczeniu Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: art. 221 ust. 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przyszłą rekrutację powinno mieć formę:

„Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na:

 

1)       przetwarzanie moich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie:

 

 

 

TAK              

 

 NIE

 

i powinno zostać podpisane przez kandydata.

Jeżeli podstawą przetwarzania danych będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób: pisemnie na adres Administratora podany wyżej lub pocztą elektroniczną na adres: kadry@psbank.pl.

Podanie danych osobowych, o których mowa art. 221 ust. 1 kodeksu pracy jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Wyrażenie zgód, o których mowa wyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).   

 

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji – nie dłużej niż 3 miesiące, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 1 roku. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje dane te zostaną niezwłocznie usunięte.Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu kadr oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Informujemy, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

                                                                                           

Administrator – Bank Spółdzielczy w Piasecznie

 

 

 

Wszystkim zainteresowanym kandydatom dziękujemy za zgłoszenia. Bank zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

Serwis https://www.psbank.pl/ używa plików cookie. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.
© 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone dla Banku Spółdzielczego w Piasecznie – PS Bank.
Projekt i realizacja: Ideo      Powered by : CMSEdito
Bank Spółdzielczy w Piasecznie - PS Bank z siedzibą w Piasecznie, ul. Kościuszki 23, 05-500 Piaseczno, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000057537, NIP: 123-00-04-918. Kod SWIFT: POLUPLPR