Kontakt

Masz pytanie?

Wyślij zgloszenie, oddzwonimy.

*
*
*
*
*
*

Zgoda na wykorzystanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)

Wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną

Wyrażam również zgodę na wysyłanie na podany przeze mnie adres e-mail lub przekazywanie za pośrednictwem telefonu informacji handlowych, dotyczących nowych produktów i usług bankowych oferowanych przez Bank (zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz.U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

*

Pola wymagane

 ZASTRZEGANIE KART: 0 801 321 456, +48 86 215 50 50 (dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy)

 

Sonda

Komunikaty

Uwaga na ataki typu Voice Phishing

 

Departament Bezpieczeństwa Grupy BPS identyfikuje wzmożoną aktywność ataków typu Voice Phishing. Czym jest Voice Phishing i jak go uniknąć przedstawiamy w pliku (LINK).
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Prace serwisowe 31.01.2022 r. - R500+, SDS Tarcza PFR

 

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych, w dniu 31.01.2022 (poniedziałek) od 6:00 do 7:30 nie będzie możliwości składania wniosków R500+, SDS oraz Tarcza PFR.

Prace serwisowe są związane z aktualizacją oprogramowania 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Uwaga na oszustów wykorzystujących portale ogłoszeniowe!

 

Departament Bezpieczeństwa Grupy BPS ostrzega przed wyłudzeniem danych poufnych z wykorzystaniem portali ogłoszeniowych lub aukcyjnych. Oszuści wysyłają sprzedawcy link do strony udającej witrynę danego portalu, pozwalającą na finalizację transakcji i zachęcają, by wprowadzić w fałszywym panelu m.in. dane swojej karty, rzekomo po to, aby otrzymać na nią pieniądze za przedmiot z ogłoszenia. Jeśli podasz numer karty, kod CVV2 oraz datę ważności, możesz paść ofiarą oszusta i stracić pieniądze.

Pamiętaj:

 • Pełne dane karty służą do dokonania obciążenia Twojego rachunku, a nie przesłania środków na Twoją kartę,
 • Nie klikaj w linki do płatności wysłanych w wiadomościach SMS,
 • Nigdy nie wprowadzaj numeru karty, kodu CVV2 i daty ważności na wyświetlonych formularzach,
 • Dokładnie czytaj kody SMS wysyłane z banku.

Bądź ostrożny! A jeśli podałeś dane Twojej karty skontaktuj się z Infolinią Banku (+48 828 828 828 - hasło BANK SPÓŁDZIELCZY lub GRUPA BPS), w celu jej zastrzeżenia.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ostateczny termin na składania wniosków o subwencję finansową w ramach Tarczy Finansowej 2.0.

Uprzejmie przypominamy, że 28 lutego 2021 r. jest ostatecznym terminem na składanie wniosków o subwencję finansową w ramach Tarczy Finansowej 2.0. Natomiast klienci mają możliwość składania wniosków odwoławczych w przypadku otrzymania subwencji finansowej w całości lub w części w terminie do 31 marca 2021 r.

 

PFR nie potwierdził jeszcze oficjalnie terminu zakończenia przyjmowania zgłoszeń wyjaśniających (reklamacje), wobec tego do czasu wskazania ostatecznego terminu, klienci którzy nie otrzymali subwencji finansowej lub wyczerpali już procedurę odwoławczą (2 odwołania) mogą nadal składać reklamację do PFR za pośrednictwem Banku.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Koronawirus. Informacje dla Klientów

W związku z rozpowszechnianiem się koronawirusa, podejmujemy szereg działań w trosce o zdrowie naszych Klientów i Pracowników oraz dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować niedogodności związane z bieżącą obsługą Klientów Banku Spółdzielczego w Piasecznie - PS Banku: 


 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Zmiany w usłudze 3D Secure i realizacji transakcji kartami w Internecie

 

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie dyrektywy w sprawie usług płatniczych (PSD2) zobowiązującej do stosowania silnego uwierzytelniania (SCA) we wszystkich płatnościach internetowych dokonanych kartą, w styczniu 2021 r. zmianie ulegnie sposób autoryzacji tych transakcji. Aby dokonać płatności internetowych kartą wymagane będzie podanie kodu PIN ustawionego dla usługi 3D Secure w portalu KartoSFERA (link), a następnie kodu przesłanego w wiadomości SMS na nr tel. podany w Banku. W związku z tym, aby móc wykonywać transakcje kartą w Internecie - po zalogowaniu do KartoSFERY należy ustawić kod PIN dla transakcji internetowych w zakładce 3D Secure.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Statystyka wskaźników dostępności i efektywności specjalnego interfejsu


Bank Spółdzielczy w Piasecznie spełniając wymogi wynikające z ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji zgodnie z art. 32 ust. 4 przedstawia informację na temat statystyk związanych ze wskaźnikami dostępności i efektywności specjalnego interfejsu do obsługi usług określonych w dyrektywie PSD2.   

 

Harmonogram publikacji wskaźników:  

 

Za okres 14.09.2019 r. - 13.12.2019 r. 

 

API PSD2  

 • Wskaźnik dostępności API PSD2 - 99,91% 
 • Wskaźnik niedostępności API PSD2 - 0,09% 

 

Bankowość internetowa  

 • Wskaźnik dostępności - 99,17% 
 • Wskaźnik niedostępności - 0,83%

 

Za okres 14.12.2019 r. - 13.03.2020 r. 

 

API PSD2  

 • Wskaźnik dostępności API PSD2 - 100% 
 • Wskaźnik niedostępności API PSD2 - 0%

 

Bankowość internetowa  

 • Wskaźnik dostępności - 99,5% 
 • Wskaźnik niedostępności - 0,5%

 

Za okres 14.03.2020 r. - 13.06.2020 r.

 

API PSD2  

 • Wskaźnik dostępności API PSD2 - 100% 
 • Wskaźnik niedostępności API PSD2 - 0%

 

Bankowość internetowa  

 • Wskaźnik dostępności - 99,97% 
 • Wskaźnik niedostępności - 0,023%

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat Departamentu Bezpieczeństwa Banku BPS S.A.

 

Departament Bezpieczeństwa Banku BPS S.A. informuje, że zidentyfikował potencjalny atak polegający na podszywaniu się pod Infolinię banków spółdzielczych.

Atak polega na próbie wymuszenia instalacji aplikacji lub wejścia na konkretną stronę i pobrania aplikacji, w celu dokonania opłaty za fikcyjną usługę.

Przypominamy, że Bank NIE prosi klientów o pobieranie i instalowanie aplikacji z nieautoryzowanych stron. Wszystkie takie próby, prosimy zgłaszać bezpośrednio na Infolinię Banku lub na adres e-mail: 
incydent@bankbps.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do 100 zł limitu przy płatnościach zbliżeniowych

 

 • Zmiana wartości limitu transakcji zbliżeniowych kartą bez wprowadzania kodu PIN! Od 20 marca limit ten wzrasta z 50 zł do 100 zł. Zmiana ma na celu ograniczenie kontaktu fizycznego Klientów z terminalami POS podczas dokonywania płatności kartowych.

 • W najbliższym czasie terminale będą aktualizowane do nowych zasad, co oznacza, że przez jakiś okres mogą jeszcze zdarzać się prośby o podanie kodu PIN do kwoty poniżej 100 zł, jeśli terminal nie został zaktualizowany. Takie przypadki będą jednak coraz rzadsze, w miarę postępów aktualizacji.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komenda Główna Policji OSTRZEGA!

Komenda Główna Policji oraz FinCERT.pl – BCC ZBP ostrzegają przed oszukańczymi ogłoszeniami związanymi np. potrzebą zapłaty za szczepionkę przeciwko koronawirusowi COVID-19, czy przejęciem przez NBP środków klientów zdeponowanych w bankach jako tzw. rezerw krajowych NBP.


Ostrzegamy przed fałszywymi informacjami dotyczącymi epidemii koronawirusa (COVID-19) nakłaniającymi klientów banków do dokonywania transakcji finansowych. Niniejsze ostrzeżenie jest adresowane do klientów wszystkich polskich banków.


Jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą internetowego oszustwa, zgłoś to jak najszybciej do swojego banku, najbliższej jednostce Policji a następnie zespołowi reagowania na incydenty CERT.PL (pod adresem https://incydent.cert.pl/). Wskazane powyżej instytucje przekażą Ci informacje na temat kolejnych kroków/działań.


Pamiętaj: w tym szczególnym okresie najskuteczniejszą metodą kontaktu z bankiem może okazać się przesłanie wiadomości e-mail. Ze względu na obostrzenia epidiomologiczne, które dotyczą także banków i ich pracowników czas połączenia telefonicznego z konsultantem może się wydłużyć. Staraj się zrozumieć tą sytuację. Twoje zgłoszenie mailowe będzie przeanalizowane i będą podjęte stosowne działania.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje dla dostawców usług (TPP)

 

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera <LINK> . 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obowiązek informacyjny

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia
4 maja 2016 r.)), dalej zwanym „RODO”, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Piasecznie (ul. Kościuszki 23, 05-500 Piaseczno).
 2. Inspektorem ochrony danych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie jest pracownik dostępny pod adresem: iod@psbank.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności bankowej, a w szczególności zawarcia i realizacji umowy dotyczącej produktu bankowego, a także podjęcia działań przed zawarciem umowy, dokonania analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego, w celach marketingowych oraz w celach archiwalnych.
 4. Zakres przetwarzanych przez Bank Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy - Prawo bankowe. Uzależniony jest od zawartych przez Panią/Pana umów z Bankiem, a w szczególności umowy rachunku bankowego, umowy o bankowość elektroniczną, umowy o kartę płatniczą, umowy kredytu bankowego oraz innych umów o usługi bankowe i obejmuje: dane osobiste, dane teleadresowe, dane kontaktowe, dane finansowe oraz dane dotyczące posiadanych produktów i usług.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są organy i podmioty uprawnione oraz instytucje (Biuro Informacji Kredytowej S.A., Związek Banków Polskich) na podstawie ustawy – Prawo bankowe.
 6. Okresy przechowywania/przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Bank do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania/ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Panią/Pana z Bankiem oraz upływu terminu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), w szczególności terminy przechowywania/przetwarzania danych osobowych wynikają z ustawy – Prawo bankowe, ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Przysługuje Pani/Pana prawo do żądania od Banku sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z RODO, ustawy – Prawo bankowe, ustawy o rachunkowości oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana, przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.
 10. W przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez Bank, w tym profilowania, przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania informacji o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu przez Bank.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożliwość świadczenia usługi przez Bank.
 13. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia reklamacji odnośnie sposobu obsługi wniosku.
 14. W przypadku pytań dotyczących obsługi wniosku prosimy o kontakt z pracownikiem Placówki sprzedażowej Banku lub z Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail:
 15. Więcej informacji na temat praw klienta wynikających z RODO znajduje się na stronie internetowej Banku: www.psbank.pl/rodo

 

 

Administrator

- Bank Spółdzielczy w Piasecznie

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja PS B@nk24

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów już od 27 marca br. w bankowości internetowej PS B@nk24 pojawią się nowe rozwiązania, a wśród nich m.in.:

 • przywrócenie przycisku do wysłania autoryzującego kodu SMS,
 • możliwość bezpośredniej komunikacji z PS Bankiem z wykorzystaniem bankowości internetowej.

 

 

Więcej informacji o nowych funkcjonalnościach po zalogowaniu się do bankowości internetowej PS B@nk24.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Restrukturyzacja z art. 75c Prawa bankowego

 

Zgodnie z dodanym przez nowelizację art. 75c Prawa bankowego (tekst jednolity Dz. U. Z 2015r. poz. 128 z póź. zm.), jeśli kredytobiorca opóżnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, Bank wzywa go do dokonania spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych. W wezwaniu tym Bank informuje o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia.


W przypadku złożenia takiego wniosku, Bank umożliwia restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty zobowiązania, jeśli jest ona uzasadniona dokonaną przez Bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy. Restrukturyzacja taka dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez obie strony umowy o charakterze kredytowym.

 

W przypadku odrzucenia przez Bank wniosku kredytobiorcy o restrukturyzację zadłużenia, będzie on zobowiązany przekazać kredytobiorcy niezwłocznie na piśmie szczegółowe przyczyny odrzucenia wniosku.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


e-Składka – proste płatności z ZUS

 

Przedsiębiorco, od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki do ZUS będziesz przekazywać na jeden, indywidualny numer rachunku składkowego. Informację  o numerze tego rachunku dostaniesz z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r. 

 


Informujemy, że od dnia 01.01.2018 r. składki na rzecz ZUS należy realizować standardowym przelewem na indywidualne konto płatnika.

Przelewy wykonane jako typ ZUS będą odrzucane. 

 

Jeśli do końca grudnia 2017 r. nie otrzymasz informacji o numerze rachunku składkowego albo zgubisz list, zgłoś się do ZUS albo zadzwoń do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00). Jeśli nie będziesz znał numeru rachunku składkowego nie opłacisz w 2018 r. składek.

 

Jeśli będziesz miał w 2018  r. długi, to wpłata pokryje najstarszą należność. Może to spowodować zadłużenie za bieżący okres. Wpłynie to m.in. na Twoje prawo do zasiłku chorobowego. Podlegasz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu tylko wówczas, jeśli opłacasz składki w terminie i w pełnej kwocie.

 

Jeśli masz problemy finansowe i nie jesteś w stanie w całości spłacić zaległych składek, to wystąp do ZUS o podpisanie układu ratalnego. Taka umowa zapewni Ci objęcie ubezpieczeniem chorobowym i prawo do świadczeń. Możesz skorzystać z pomocy doradcy ds. ulg codziennie w godzinach otwarcia placówek ZUS. Pomoże on zgromadzić i wypełnić dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o rozłożenie długu na raty.

 

 

Więcej informacji na temat e-Składki znajdziesz na stronie www.zus.pl/eskladka

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015

 

Bank Spółdzielczy w Piasecznie - PS Bank informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.)zmienił się zakres informacji, które winny zawierać dokonywane przez Państwa transfery środków pieniężnych (przelewy).

W związku z tym zwracamy się z prośbą o umieszczanie na dyspozycjach dokonania przelewu krajowego lub zagranicznego bez względu na walutę, składanych zarówno w formie papierowej, jak i za pośrednictwem systemu bankowości internetowej i mobilnej następujących informacji:

 • numer rachunku zleceniodawcy oraz numer rachunku odbiorcy,
 • pełną nazwę / imię i nazwisko zleceniodawcy,
 • pełną nazwę / imię i nazwisko odbiorcy,
 • pełny adres zleceniodawcy: miasto, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu

Przelewy z brakującymi lub błędnymi informacjami o zleceniodawcy lub odbiorcy ze względu na obowiązki wynikające ze wskazanego powyżej rozporządzenia wspólnotowego mogą powodować:

 • opóźnienie w wykonaniu zleconego przelewu,
 • odrzucenie przelewu,
 • wstrzymanie przelewu.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o dokładne uzupełnianie:

 • danych zleceniodawcy i odbiorcy w przypadku dyspozycji papierowych,
 • danych odbiorcy dla płatności dokonywanych za pośrednictwem bankowości internetowej i mobilnej (prosimy o sprawdzenie czy dane kontrahentów, które mają Państwo zapisane w swoich systemach lub w systemie bankowości internetowej naszego Banku są kompletne, tj. zgodne z powyższym zakresem danych).

Jednocześnie ze względu na obowiązek sprawdzania przez Bank kompletności danych zleceniodawcy i odbiorcy przelewu zwracamy się o przekazanie kontrahentom lub osobom, od których otrzymują Państwo przelewy krajowe i zagraniczne swoich pełnych danych, tj. imienia i nazwiska lub nazwy Państwa firmy, zgodnej z dokumentami rejestrowymi złożonymi w Banku (jeśli takich danych obecnie nie posiadają).

Powyższe zasady są podyktowane koniecznością wypełniania przez Bank obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EURO-FATCA

 

Bank Spółdzielczy w Piasecznie uprzejmie informuje, iż zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (wynikającej z ustawodawstwa CRS i EURO-FATCA), Bank zobowiązany jest do przekazywania do Krajowej Administracji Skarbowej informacji o rachunkach Klientów, którzy są rezydentami podatkowymi w innych krajach niż Polska.

W związku z powyższym, od dnia 01.05.2017 r. Bank  będzie wymagał od Klientów informacji na temat kraju rezydencji podatkowej oraz numeru ewidencji podatkowej tzw. TIN.

 

 

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE EURO-FATCA 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

SŁOWNIK UŻYWANYCH POJĘĆ

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oświadczenie FATCA

 

Szanowni Klienci,

 

Bank Spółdzielczy w Piasecznie, uprzejmie przypomina Klientom, którzy po dniu 30 czerwca 2014 r. założyli w PS Banku rachunek do działalności gospodarczej, rachunek ROR lub lokatę o konieczności wypełnienia Oświadczenia dotyczącego rezydencji podatkowej tzw. FATCA.

 

Wymóg ten wynika min. z Ustawy z dnia 09.10.2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z 2015 r. poz. 1712).    

 

Niezłożenie wymaganego oświadczenia do dnia 30 listopada 2016 r. 

skutkować będzie ograniczeniem dostępu do rachunku do czasu jego otrzymania.  

 

Wzór oświadczenia - (jeżeli nie odebrali Państwo przesłanego przez Bank drogą pocztową oświadczenia – do pobrania poniżej) - należy wypełnić i dostarczyć do dowolnej placówki Banku lub przesłać elektronicznie w formie skanu na adres e-mail centrala@bspiaseczno.pl. Na wszystkie pytania i wątpliwości odpowiedzą nasi pracownicy – osobiście, telefonicznie lub mailowo – kontakty w zakładce „Placówki i bankomaty”.

 
Do pobrania:    

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmiana sposobu stosowania formularza przelewu celnego

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 października 2015 r. w związku z centralizacją obsługi finansowo-księgowej organów celnych zostaną wprowadzone zmiany w sposobie wypełniania formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego. Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami: 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godziny realizacji przelewów zagranicznych i SORBNET


Od 1 września 2013 r. Klienci PS Banku mogą wykonywać przelew za pomocą systemu obsługi rachunków bankowych SORBNET. Przelew taki zostanie niezwłocznie zaksięgowany i przekazany do rozliczeń międzybankowych. SORBNET jest szybszy od przelewów realizowanych w systemie ELIXIR, ponieważ omija sesje przychodzące i wychodzące w bankach. Kwota przelewu nie ma ograniczeń. Przelewy SORBNET realizowane (wysyłane do innego banku) będą od poniedziałku do piątku do godziny 14.30

 

Przelewy zagraniczne realizowane będą od poniedziałku do piątku do godziny 15.00

 

UWAGA - przelewy do Urzędu Skarbowego (US) i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) niezależnie od kwoty nie mogą być wysyłane SORBNETEM.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Serwis https://www.psbank.pl/ używa plików cookie. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.
© 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone dla Banku Spółdzielczego w Piasecznie – PS Bank.
Projekt i realizacja: Ideo      Powered by : CMSEdito
Bank Spółdzielczy w Piasecznie - PS Bank z siedzibą w Piasecznie, ul. Kościuszki 23, 05-500 Piaseczno, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000057537, NIP: 123-00-04-918. Kod SWIFT: POLUPLPR