Kontakt

Masz pytanie?

Wyślij zgloszenie, oddzwonimy.

*
*
*
*
*
*

Zgoda na wykorzystanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)

Wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną

Wyrażam również zgodę na wysyłanie na podany przeze mnie adres e-mail lub przekazywanie za pośrednictwem telefonu informacji handlowych, dotyczących nowych produktów i usług bankowych oferowanych przez Bank (zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz.U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

*

Pola wymagane

 ZASTRZEGANIE KART: 0 801 321 456, +48 86 215 50 50 (dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy)

 

Sonda

Wydarzenia

Data dodania: 31-01-2021

TARCZA FINANSOWA PFR 2.0 informacja dotycząca procesu odwołań i zgłoszeń wyjaśniających

 


Uprzejmie informujmy, że od 1 lutego 2021 r. zostaje uruchomiona procedura składania odwołań do otrzymanej subwencji finansowej w ramach Tarczy Finansowej 2.0. oraz proces składania zgłoszeń wyjaśniających z powodu nieprzyznania subwencji finansowej lub z uwagi na wyczerpanie się możliwości składania odwołań w ramach procedury odwoławczej.
 
Odwołania:

W ramach procedury odwoławczej klient będzie mógł złożyć ponownie wniosek o subwencję finansową w przypadku, gdy PFR podjął decyzję:  

1.    pozytywną o przyznaniu całej kwoty subwencji finansowej;

2.    częściowo pozytywną o przyznaniu subwencji finansowej w kwocie niższej od wnioskowanej.

 

Beneficjent może złożyć odwołanie od takich decyzji ubiegając się o wypłatę dodatkowej kwoty subwencji finansowej lub dokonując zmiany niektórych danych i oświadczeń, przy czym:  

1)      klient może złożyć jedynie dwa odwołania od pierwotnej decyzji PFR;

2)      przed złożeniem odwołania klient powinien:

a)    wyjaśnić z odpowiednimi instytucjami (np. z ZUS lub właściwym US) rozbieżności danych w rejestrach tych instytucji ze stanem deklarowanym we wniosku,

b)    upewnić się, że odpowiednie dane zostały uaktualnione w odpowiednich rejestrach;

3)      każde odwołanie może zostać złożone od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r.;

4)      musi być złożone w tym samym Banku co był składany wniosek pierwotny,

5)      odwołanie nie przysługuje:

a)    od decyzji PFR odmawiającej przyznania subwencji finansowej,

b)    dopóki PFR nie rozpozna wniosku lub pierwszego odwołania;

6)      odwołanie może zostać złożone przez inną osobę upoważnioną, która złożyła wniosek.

 

Odwołania w zakresie, w jakim zostaną uwzględnione przez PFR oraz decyzji PFR, wydane w odpowiedzi na wniosek i w odpowiedzi na każde odwołanie stają się integralnymi częściami Umowy Subwencji Finansowej i modyfikują stosunek prawny wynikający z Umowy Subwencji Finansowej.

 
Zgłoszenia wyjaśniające:

Klient jest uprawniony do zwrócenia się do PFR za pośrednictwem Banku z zapytaniem dotyczącym otrzymanej przez niego odmowy udzielenia subwencji finansowej. Takie zapytanie będzie przekazywane do PFR w formie Zgłoszenia za pośrednictwem systemu przyjmowania zgłoszeń w systemie JIRA.

 

O trybie składania Zgłoszeń wyjaśniających Bank powiadomi Beneficjentów osobnym komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej PS Banku.

 

lista aktualności
Serwis https://www.psbank.pl/ używa plików cookie. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.
© 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone dla Banku Spółdzielczego w Piasecznie – PS Bank.
Projekt i realizacja: Ideo      Powered by : CMSEdito
Bank Spółdzielczy w Piasecznie - PS Bank z siedzibą w Piasecznie, ul. Kościuszki 23, 05-500 Piaseczno, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000057537, NIP: 123-00-04-918. Kod SWIFT: POLUPLPR