Kontakt

Masz pytanie?

Wyślij zgloszenie, oddzwonimy.

*
*
*
*
*
*

Zgoda na wykorzystanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)

Wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną

Wyrażam również zgodę na wysyłanie na podany przeze mnie adres e-mail lub przekazywanie za pośrednictwem telefonu informacji handlowych, dotyczących nowych produktów i usług bankowych oferowanych przez Bank (zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz.U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

*

Pola wymagane

 ZASTRZEGANIE KART: 0 801 321 456, +48 86 215 50 50 (dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy)

 

Sonda

Faktoring

Faktoring informacje

 

Bank Spółdzielczy w Piasecznie przy współpracy z BPS Faktor rozszerzył swoją ofertę o usługi i produkty factoringowe przeznaczone dla firm z branż produkcyjnych, handlowych lub usługowych. 

 

 

 

 

Faktoring jest formą krótkoterminowego finansowania dla przedsiębiorstw udzielających kredytów kupieckich tj. stosujących odroczone terminy płatności. To wygodny i szybki sposób finansowania działalności bieżącej, pozwalający efektywniej zarządzać portfelem wierzytelności. W praktyce usługa polega na nabywaniu i finansowaniu wierzytelności Faktoranta.

 

 

Faktoring jest usługą przyjazną przedsiębiorcy, która pozwala uzyskać także dodatkowe korzyści jak: administrowanie i zarządzanie wierzytelnościami, dochodzenie należności oraz przejęcia ryzyka zapłaty za wierzytelność (finansowanie połączone z ubezpieczeniem obrotu gospodarczego). Niejednokrotnie stanowi uzupełnienie istniejącego kredytu krótkoterminowego, dzięki czemu przedsiębiorca może bez przeszkód dynamicznie rozwijać swój biznes.

 

 

Przedmiotem transakcji faktoringowej mogą być wierzytelności:

 

 • W obrocie krajowym lub zagranicznym,
 • Bezsporne, niegotówkowe i niepodlegające kompensatom,
 • Z terminem płatności nieprzekraczającym 180 dni,
 • Nieobjęte zakazem cesji,
 • Właściwie udokumentowane,
 • Nieobciążone prawami na rzecz osób trzecich,
 • Nieobjęte postępowaniem sądowym, egzekucyjnym, administracyjnym, naprawczym lub upadłościowym.

 

Zalety factoringu:

 • Dodatkowe źródło finansowania majątku obrotowego,
 • Polepszenie płynności finansowej firmy w wyniku przedterminowego spływu należności lub możliwości wydłużenia terminów spłaty zobowiązań,
 • Możliwość wypłaty do 90% wartości przedstawionej do wykupu faktury,
 • Natychmiastowe źródło finansowania transakcji,
 • Skuteczny sposób planowania przepływów gotówki w firmie,
 • Zmniejszenie ryzyka handlowego związanego ze sprzedażą towarów lub usług, poprzez możliwość ubezpieczenie obrotu i stałe monitorowanie należności przez Faktora.

 

Faktoring jest sprawdzonym rozwiązaniem dla Firm, które:

 

 • Prowadzą sprzedaż z odroczonym terminem płatności do 180 dni (kredyt kupiecki),
 • Utrzymują stałą współpracę z licznymi Kontrahentami, którą cechuje powtarzalność (cykliczność),
 • Posiadają wyniki finansowe za pełne 12 miesięcy lub prowadzą działalność gospodarczą minimum 18 miesięcy,
 • Rozliczają się na zasadach pełnej lub uproszczonej księgowości,
 • Wolą zlecić obsługę i zarządzanie należnościami wyspecjalizowanej instytucji finansowej,
 • Posiadają akceptowalną strukturę należności i zobowiązań,
 • Chcą poprawić płynność finansową oraz przyspieszyć spływ należności,
 • Poszukują możliwości weryfikacji Kontrahentów,
 • Dążą do poprawy terminowości regulowania należności przez Kontrahentów,
 • Dynamicznie się rozwijają co rodzi dodatkowe potrzeby w zakresie szybkiego dostępu do finansowania,
 • Mają możliwość uzyskania rabatów cenowych u swoich Dostawców z tytułu wcześniejszego regulowania zobowiązań.

 

 


Zapraszamy do kontaktu z placówkami PS Banku!

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.  

 

- - - 

Serwis https://www.psbank.pl/ używa plików cookie. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.
© 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone dla Banku Spółdzielczego w Piasecznie – PS Bank.
Projekt i realizacja: Ideo      Powered by : CMSEdito
Bank Spółdzielczy w Piasecznie - PS Bank z siedzibą w Piasecznie, ul. Kościuszki 23, 05-500 Piaseczno, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000057537, NIP: 123-00-04-918. Kod SWIFT: POLUPLPR